17 Tage Scheitern - wie Freiwillige in Afghanistan aushalfen · Useljavanje: Što važi za stanovnike regije zapadni Balkan

17 Tage scheitern - wie Freiwillige in Afghanistan aushalfen
WDR 5

Useljavanje: Što važi za stanovnike regije zapadni Balkan

17 Tage Scheitern - wie Freiwillige in Afghanistan aushalfen · 14.09.2022 · 17 Min.
17 Tage scheitern - wie Freiwillige in Afghanistan aushalfen

Useljavanje je jedna od glavnih tema s kojima se Njemačka suočava već godinama, a izgleda da će ova tema ostati i dalje vrlo aktualna. O tomu govori i priprema novog zakona o useljavanju. U podcastu Cosmo bosanski/hrvatski/srpski danas govorimo o uvjetima za useljavanje građana sa zapadnog Balkana te o tomu s kakvim se problemima oni suočavaju nakon dolaska u Njemačku. O tome nam, pored ostalog, govori Nevena Piperin iz Berlina koja savjetuje useljenike nakon njihovg dolaska u Njemačku.