Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
COSMO

EU „turbo“ pristup bez datuma - ima li BiH razlog za euforiju?

COSMO bosanski/hrvatski/srpski · 02.04.2024 · 31 Min.
Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
Erscheinungsdatum
02.04.2024
Sender
Sendung

Europska unija je „principijelno“ otvorila pristupne pregovore sa BiH, iz "geopolitičkih razloga" a ne zbog ispunjavanja nekog od uvjeta EU. Razjedinjene politike BiH vide se i u različitim reakcijama bošnjačkih, srpskih i hrvatskih političara. U takvim uvjetima, "politički šamar" zadao je visoki predstavnik Christian Schmidt, nametnuvši izmjene Izbornog zakona. Političku situaciju analizira Dragan Maksimović, dok prof. Enver Kazaz objašnjava što pristupni pregovori znače za BiH i njene građane.