Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
COSMO

Nadzor nad građanima – problem koji više ne primećujemo

COSMO bosanski/hrvatski/srpski · 23.11.2023 · 27 Min.
Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
Erscheinungsdatum
23.11.2023
Sender
Podcast

Anonimnost više ne postoji – čak i kada mislimo da tu i tamo možemo da na internetu ostavimo neki komentar pod pseudonimom. Veliki koncerni i tajne službe su u stanju da sa neslućenom preciznošću prate ne samo kretanje građana, već i njihove navike, sklonosti, ideološku orijentaciju, društveni život. I to do detalja. Organizacije za zaštitu podataka se protiv toga bore. Ali, to je neravnopravna borba u kojoj su tokom poslednjih dekada građani postajali sve prozirniji. Saša Bojić, šta poduzeti?