Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
COSMO

Njemačka pojednostavljuje proceduru promjene spola i imena

COSMO bosanski/hrvatski/srpski · 24.08.2023 · 25 Min.
Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
Erscheinungsdatum
24.08.2023
Sender
Sendung

Njemačka vlada dogovara reformu zakona o rodnom samoodređenju. U budućnosti će transrodnim i nebinarnim osobama biti mnogo lakše promijeniti oznaku spola u osobnim dokumentima. Do sada složena procedura bi trebala postati stvar prošlosti. Nenad Kreizer nam pojašnjava važne detalje iz ovog nacrta novog zakona, a Agata Milan Đurić, iz Geten centra za prava LGBTIQA osoba iz Srbije, objašnjava kakva su prava trans ljudi u regiji i hoće li u budućnosti i tu biti olakšana procedura samoodređenja.