Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
COSMO

Srebrenica: „Mi još uvijek tragamo za više od hiljadu žrtava“

COSMO bosanski/hrvatski/srpski · 11.07.2024 · 27 Min.
Eine Tasse Kaffee neben Kopfhörern
Erscheinungsdatum
11.07.2024
Sender
Podcast

Ovogodišnja komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici obilježena je novim sukobima oko tumačenja povijesnih događaja. Nenad Kreizer razgovara sa Zoranom Vuletićem, predsjednikom Građanskog demokratskog foruma u Beogradu, o razlozima zašto ovaj događaj nakon gotovo trideset godina uzburkuje duhove. Kao svakog 11.07. u Srebrenicu su doputovale hiljade ljudi koji su došli da odaju počast žrtvama genocida. U Potočarima je naš reporter Amir Sužanj. Ko sprema inicijativu za promjenu imena Srebrenice?