Worklečanscy šulerjo zakładneje šule su košle, čapki a fale za hólcow chóra dóstali.
MDR

Dundak za měsac julij - 1. wudaće

Dundak – wusyłanje za dźěći (MDR Serbja) · 07.07.2023 · 19 Min.
Worklečanscy šulerjo zakładneje šule su košle, čapki a fale za hólcow chóra dóstali.
Erscheinungsdatum
07.07.2023
Sender
Sendung

We Worklecach su dóstali nowu drastu za šulski chór - a smy wopytali projektowe dny wo digitalnym swěće.