MDR SERBJA PODCAST
MDR Serbja

800 lět Bukecy

Słuchatko - stawizny, reportaže, informacije ze Serbow (MDR Serbja) · 10.06.2022 · 17 Min.
MDR SERBJA PODCAST

Njedźelniše wusyłanje 10.06.2022: 25. februara 1222 je Mišnjanski biskop Bruno II. we wopismje postajił, zo dźewjeć cyrkwjow Budyskeho kraja Budyskemu tachantskemu kapitlej podsteji. Naliči při tym tež “Bukewicz”.