WCV Njebjelčicy
MDR Serbja

Hosćo w studiju: čłonojo Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa

Słuchatko - stawizny, reportaže, informacije ze Serbow (MDR Serbja) · 12.02.2023 · 28 Min.
WCV Njebjelčicy

Sobotniše wusyłanje 11.02.2023: WCV Helaw! Diana Fryčec-Grimmigowa w rozmołwje z Chrystofom Cyžom, Chrystofom Mikławškom a Marcelom Hozu. Temy mjez druhim: Kak je so towarstwo załožiło a što njesmě na póstnicach falować.