Sorbinnen in Schleifer Tracht
MDR

Móže serbska narodna drasta być móda?

Słuchatko - stawizny, reportaže, informacije ze Serbow (MDR Serbja) · 27.08.2023 · 14 Min.
Sorbinnen in Schleifer Tracht

Njedźelniše wusylanje 27.08.2023: Lědma jedna tema je so w zašłych tydźenjach w Serbach tak sylnje diskutowała kaž serbska drasta a hač měli so jednotliwe elementy tuteje tež do módy a z tym do wšědneje drasty přewzać.