serbski online
MDR Serbja

Na wopyće w Kiewje

Słuchatko - stawizny, reportaže, informacije ze Serbow (MDR Serbja) · 05.08.2023 · 16 Min.
serbski online

Połdra lěta respektiwnje dlěje hač 500 dnjow wójna Ruskeje přećiwo Ukrainje mjeztym traje. Florian Jurenc měješe njedawno składnosć, sam w Ukrainje pobyć. Tak móžeše widźeć, što so tam stawa.