Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
MDR

Pućowanska reportaža – Hłuboki doł

Słuchatko - stawizny, reportaže, informacije ze Serbow (MDR Serbja) · 10.04.2022 · 34 Min.
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu

Njedźelniše wusyłanje 10.04.2022: W nalěću móžeš tola zaso raz přemyslować, hdźe by so mjeńše pućowanje w domiznje zadaniło. Monika Gerdesowa je to činiła – zhromadnje z wučerjom biologije a zemjepisa, Symanom Šołtu.