Katka Pöpelec
MDR Serbja

Sej rjanosć kupić

Słuchatko - stawizny, reportaže, informacije ze Serbow (MDR Serbja) · 10.01.2023 · 22 Min.
Katka Pöpelec

Njedźelniše wusyłanje 08.01.2023: Móžeš sej dźensa z wopačnymi włosami hłowu wupjelnić, sej hubje našprycować dać abo fałdy hładkować. Katka Pöpelec je so z někotrymi metodami zaběrała, kak móžeš sej rjanosć kupić.