Studijnej hosćej: Božena Bjaršec a Tomaš Suchy
MDR Serbja

So za nowy powołanski puć rozsudźić?

Słuchatko - stawizny, reportaže, informacije ze Serbow (MDR Serbja) · 06.02.2024 · 31 Min.
Studijnej hosćej: Božena Bjaršec a Tomaš Suchy

Młodźinske wusyłanje 05.02.2024: Studijnej hosćej Božena Bjaršec a Tomaš Suchy rozprawjetaj wo swojim połowanksim puću - wobaj staj jedne połowanje nawuknyłoj a so potom tola za hinaše rozsudziłoj.